Bedre data gir treffsikker rypeforvaltning

Sammen med norske jegere har Statskog samlet rypedata over flere år. Det unike tallmaterialet gir nå et bedre system for både rypa og rypejegeren.

De foreløpige konklusjonene tilsier mindre regulering av rypejakta på store områder i Nordland og Troms fra høsten av. Samtidig vil områder med for høyt jaktpress bli strengere regulert. 

Store forskjeller

I et samarbeid med de som har jaktet i Nordland og Troms, har Statskog samlet informasjon om hvor mange som har jaktet, hvor de har jaktet, i hvor mange dager og antall skutte fugl. Dette sammenholdes med om lag 1400 kilometer takseringslinjer som forteller noe om kyllingproduksjonen. Statsforetaket sitter dermed på et omfattende datamateriale. Dette er unikt også i internasjonal sammenheng.

Ryper på hytteveggen.
Sammen med norske jegere har Statskog samlet rypedata over flere år. Foto: Statskog
Til toppen