Bedre data gir treffsikker rypeforvaltning

Sammen med norske jegere har Statskog samlet rypedata over flere år. Det unike tallmaterialet gir nå et bedre system for både rypa og rypejegeren. De foreløpige konklusjonene tilsier mindre regulering av rypejakta på store områder i Nordland og Troms fra høsten av. Samtidig vil områder med for høyt jaktpress bli strengere regulert.

I et samarbeid med de som har jaktet i Nordland og Troms, har Statskog samlet informasjon om hvor mange som har jaktet, hvor de har jaktet, i hvor mange dager og antall skutte fugl. Dette sammenholdes med om lag 1400 kilometer takseringslinjer som forteller noe om kyllingproduksjonen. Statsforetaket sitter dermed på et omfattende datamateriale.

Jakta ser ut til å spille liten eller ingen rolle for rypebestanden i en lang rekke jaktfelt. Andre steder ser jaktpresset ut til å være for høyt til å være bærekraftig over tid. Statskog har presentert resultater og vurderinger i en rekke åpne møter med jeger- og fiskerforeninger i Nordland og Troms i løpet av våren.

Høstens rypejakt starter 10. september.

Rypejakt.
Statskog og norske jegere har samlet rypedata over flere år, tallmaterialet gir et bedre system for både rypa og rypejegeren. Foto: Torkel Skoglund/Statskog

 

Til toppen