Bedre dyrevelferd skal gi høyere verdi på lam og sau

Et prosjekt ledet av Nortura og finansiert av forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, har sett på mulighetene for bedre råvareutnyttelse av sau og lam.

Sauekjøtt blir i dag i for stor grad liggende på fryselager, til tross for at smakstester viser at folk flest smaker liten forskjell på kjøtt fra sau og lam. Utvikling av tilpassede smaksprofiler og prosessforbedringer kan være med til å gi sauekjøttet fornyet interesse blant forbrukerne, mener forskerne. 

Det er særlig stress blant dyrene som kan påvirke kjøttets kvalitet. Derfor legges det vekt på å bedre forholdene for dyrene i forbindelse med transport og slakting.

Til toppen