Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre kvalitet i barnehagene

Regjeringen foreslår å bevilge 69 millioner kroner til økt grad av likebehandling mellom private og kommunale barnehager.

Regjeringen foreslår å bevilge 69 millioner kroner til økt grad av likebehandling mellom private og kommunale barnehager.

 

 

– Vi har i regjeringsplattformen lovet at vi vil innføre likebehandling i løpet av den kommende perioden. Vi øker tilskuddet til private barnehager og vi vil følge opp denne satsingen i kommende budsjetter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Minimumstilskuddet til private barnehager økes fra 96 til 98 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig støtte. Endringen vil tre i kraft fra 1. august 2014. Det vil legge til rette for å utjevne kvalitetsforskjeller mellom kommunale og private barnehager som følge av ulik bemanning, kompetanse og lønns- og arbeidsvilkår.

 

God ledelse er viktig for kvaliteten i barnehagene, og regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til lederutdanning for styrere i barnehage med 10 millioner kroner i 2014. Et godt fagmiljø og muligheter for videreutdanning gjør det mer attraktivt for barnehagelærere å bli værende i barnehagen. Det bidrar også til at flere barnehagelærere ønsker å jobbe i barnehagen.

 

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen i 2014 på samme reelle nivå som i 2013. Det vil si at prisen maksimalt skal utgjøre 2 405 kroner per måned og 26 455 kroner per år.

 

Den forrige regjeringen foreslo å bevilge 222 millioner kroner til en gradvis innføring av to barnehageopptak i året. Regjeringen foreslår å reversere dette forslaget fordi det legger sterke bindinger på framtidige budsjetter. Regjeringen vil imidlertid vurdere hvordan fleksibiliteten i barnehageopptaket kan økes.

Til toppen