Bedre kvalitet i høyere utdanning

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner, og det foreslås 50 millioner til nytt og bedre utstyr ved ingeniørutdanningene. Samtidig økes utdanningsstøtten mer enn i noe annet enkeltår de siste 10 årene.

Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner, og det foreslås 50 millioner til nytt og bedre utstyr ved ingeniørutdanningene. Samtidig økes utdanningsstøtten mer enn i noe annet enkeltår de siste 10 årene.

 


– Høyere utdanning er viktig for denne regjeringen, og ingeniørutdanningen har høy prioritet. Styrkingen av utstyr ved disse utdanningene er med å forbedre kvaliteten i opplæringen. Høy kompetanse er avgjørende for å ta del i den internasjonale utviklingen av kunnskap, innovasjon og verdiskapning fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler. Det foreslås derfor å øke den resultatbaserte andelen av finansieringen med 100 millioner kroner til om lag 1,7 milliarder kroner totalt.

God ingeniørutdanning er viktig for den nasjonale verdiskapingen. Oppdatert og relevant laboratorieutstyr er en forutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne tilby ingeniørutdanning av høy kvalitet. Regjeringen foreslår derfor 50 millioner kroner til modernisering av utstyrsparken i ingeniørutdanningene i 2014.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har flere miljøer som er internasjonalt ledende innenfor energi og petroleum. Regjeringen vil bidra til at NTNU skal beholde sin ledende posisjon innenfor karbonfangst og -lagring. Vi foreslår derfor 100 millioner kroner til oppgradering og rehabilitering av bygg og laboratorier ved NTNU i 2014.

Regjeringen er opptatt av gode levekår for studentene, og foreslår å øke den månedlige basisstøtten fra Lånekassen fra 9 440 kroner i undervisningsåret 2013-2014 til 9 785 kroner i undervisningsåret 2014-15. Basisstøtten økes således med 3 450 kroner for ett studieår. Regjeringen legger ikke opp til å innføre 11 måneders utdanningsstøtte.

– Støtten øker mer enn på noe annet tidspunkt de siste ti årene. Det er på høy tid at utdanningsstøtten får et løft, men vi mener støtten bør utbetales over ti måneder, og ikke i sommermåneden juni, sier Røe Isaksen.