Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre lindrende behandling til personer med demens

Et nytt e-læringsprogram om palliasjon skal gjør sykepleiere og helsefagarbeidere bedre rustet til å gi at personer med demens et godt tilbud i livets sluttfase.

- Personer med uhelbredelig sykdom må møtes med respekt og varme. Det handler om å se og verdsette den enkeltes verdi og ønsker. Det kan være spesielle utfordringer med å pleie pasienter med demens. Det er dermed viktig at ansatte har kompetanse til å gi disse pasientene et trygt og godt tilbud, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Lindrende behandling (palliasjon) har primært vært rettet mot pasienter med kreft, men det er også behov for å øke kunnskapen på andre områder som demens. Demenssykdom kan utvikle seg annerledes enn andre sykdommer som fører til død, og det kan være ekstra krevende for helsepersonell og pårørende når den som rammes mister språket og hukommelsen.

- Det er også svært viktig for pårørende at personer med demens får tilpasset oppfølging, og at ansatte har god kompetanse på lindrende pleie og omsorg. Mange pårørende synes det er ekstra vanskelig når deres kjære ikke lenger husker ting, og sliter med å utrykke sine ønsker, sier Michaelsen.

E-læringsprogrammet er et av tiltakene i regjeringens Demensplan 2020.

Det er viktig å styrke kompetansen på lindrende behandling der personene med demens er. De fleste personer med demens lever sine siste måneder og år i en omsorgsbolig eller et sykehjem. Da må kompetansen på lindrende behandling være der.

Palliasjon handler heller ikke bare om de aller siste dager, men er en viktig tilnærming i hele demensforløpet med fokus på livskvalitet og symptomlindring.

E-læringsprogrammet er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Et tilsvarende e-læringsprogram for leger skal komme senere i år.

Les mer om e-læringsprogrammet hos Aldring og helse

Til toppen