Historisk arkiv

Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen har tatt en rekke grep for å fremme mangfoldet og styrke arbeidet mot diskriminering. Den nye handlingsplanen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner omfatter 66 tiltak med innsats fra åtte departementer. Flere i denne gruppen enn i befolkningen for øvrig, utsettes for vold og trakassering. Mange får rusproblemer og psykiske lidelser.

Regjeringen har tatt en rekke grep for å fremme mangfoldet og styrke arbeidet mot diskriminering. Den nye handlingsplanen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner omfatter 66 tiltak med innsats fra åtte departementer. Flere i denne gruppen enn i befolkningen for øvrig, utsettes for vold og trakassering. Mange får rusproblemer og psykiske lidelser.

- Målet er et samfunn preget av åpenhet, toleranse og inkludering. Dette må også gjelde seksuell orientering og ulike kjønnsuttrykk, sier statssekretær Kjell Erik Øie.
Dette er første gang bifile og transpersoner fullt ut integreres i tiltaksutviklingen. Handlingsplanen legger vekt på at LHBT-personer skal oppleve alle offentlige tjenester som inkluderende og respekterende.

- Derfor må vi styrke innsatsen mot diskriminering på skoler, arbeidsliv og i helsetjenestene. Vi må også få mer systematisert forskning og bedre arbeidsmetoder. Vi vurderer derfor et Ressurssenter som skal virke på tvers av alle sektorer. Hver enkelt sektor skal ha ansvar for gjennomføring og oppfølging på sitt område, sier statssekretær Kari Henriksen i Helse- og omsorgsdepartementet.

LHBT-perspektivet skal integreres i planlegging, tjenester og løpende tiltak.

- Dette er det samme gjennomgripende prinsippet som vi har lagt til grunn for å fjerne diskriminering på grunnlag av kjønn på alle samfunnsområder. På samme måten må vi tenke for å fjerne diskriminering også på andre grunnlag, sier Kjell Erik Øie.

Les handlingsplanen her

FAKTA:

Deltakere i Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner:
Barne- og likestillingsdepartementet (koordinator for programmet)
Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Fornyings- og administrasjondepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Utenriksdepartementet

Til toppen