Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre oversikt over retten til helsehjelp i utlandet

I dag kan det være vanskelig å få oversikt over når og hva slags helsehjelp i utlandet man kan ha rett på. Regjeringen foreslår derfor å gjøre regelverket klarere og mer oversiktlig.

-Det er i dag flere ulike og til dels overlappende ordninger for å få dekket utgifter til helsehjelp i utlandet. Mange pasienter opplever det som uklart, og synes det er krevende å finne hvilke muligheter de har. Vi rydder derfor i regelverket for å gjøre det lettere for pasientene, sier helseminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår også å presisere at pasienten har rett til å motta nødvendig helsehjelp i utlandet hvis det ikke finnes et tilbud i Norge, eller hvis helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull. Helsehjelpen må være innenfor de samme vilkårene som gjelder i Norge. Hvis det er besluttet at helsehjelpen ikke skal innføres i Norge har ikke pasienten rett til å kreve dekning.

-Tydeliggjøringen i lovverket er viktig for pasienter som mangler et tilbud i Norge. Det skal bidra til mer forutsigbarhet for pasienten. Det vil også imøtekomme kritikk fra ESA, sier Høie.  

Bakgrunnen for lovendringene er at ESA mener at deler av pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften ikke samsvarer med EØS reglene. Etter regjeringens vurdering oppfyller dagens regelverk Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, men det er behov for å klargjøre regelverket.

Les lovforslaget om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om helsehjelp i utlandet

Til toppen