Bedre oversikt over skogressurser i utviklingsland

FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon og Norge skal hjelpe utviklingsland å overvåke og rapportere på sine skogressurser og endringer i skogarealer.

FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon og Norge har inngått en avtale om utvikling av ny programvare, som vil være til hjelp for utviklingsland. Prosjektet som har en ramme på om lag 35 millioner kroner skal tilrettelegge for tilgang til globale dataressurser på skog, blant annet satellittbilder, og en enkel plattform for å bearbeide og tolke slike data. Den nye programvaren vil gjøre det enklere å overvåke og rapportere på skogressurser og endringer i skogarealer selv i områder med dårlig internett-tilgang.

Den nye plattformen blir et effektivt verktøy for å overvåke endringer i skogarealer og for å bærekraftig skogforvaltning.   

I første fase skal systemet tas i bruk i 13 land over de neste 3 år, gjennom FNs klima- og skogprogram (UN-REDD). Systemet skal i hovedsak brukes av skogteknikere til å overvåke og undersøke karbonlagring i skog- Dette vil gjøre land i stand til å rapportere på og motta kompensasjon for reduksjon av klimautslipp. 

Til toppen