Bedre ressursbruk trygger veksten

Smart og mer effektiv bruk av naturressursene kan gi verden en årlig økonomisk gevinst på 2000 milliarder dollar innen midten av århundret. Det viser en ny forskningsrapport fra det internasjonale ressurspanelet. Blant annet er det mye å spare på energieffektive bygg, mindre matsløsing og redusert lekkasje fra kommunale vannledninger.

søppelbil og sykkelist
I følge rapporten fra det internasjonale ressurspanelet, er resirkulering av avfall bra både for miljøet og samfunnet. Foto: Marianne Gjørv

Det internasjonale ressurspanelet består av fremstående eksperter som lager vitenskapelige rapporter om hvordan ressurseffektivitet kan bidra til mindre miljøbelastning og et sikrere grunnlag for langsiktig vekst. Ressurspanelets rapport "Ressurseffektivitet: Potensial og økonomiske konsekvenser" ble lansert på G20-møtet i Berlin nylig. G20 er et uformelt forum der ledende industriland og utviklingsland drøfter økonomiske problemstillinger.

 Ressurspanelets rapport viser at mer effektiv bruk av verdens ressurser vil gjøre det lettere å nå klimaforpliktelsene i Parisavtalen. Vi vil legge fram en stortingsmelding om sirkulær økonomi og avfallspolitikken før sommeren. Poenget med en sirkulær økonomi er nettopp å øke ressurseffektiviteten gjennom gjenbruk og minimal sløsing, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Ifølge ressurspanelets rapport vil verdens befolkning vokse med om lag 30 prosent innen 2050, og bruken av metaller, biomasse, mineraler og andre materialer kan øke fra 85 til 186 milliarder tonn per år hvis vi ikke raskt sørger for å utnytte ressursene langt bedre enn i dag.

Rapporten gir mange eksempler på effektive tiltak. Hotellkjeden AccorHotels har redusert CO2-utslippene gjennom økt bruk av biomasse, jordvarme, soloppvarming av vann og andre fornybare energikilder. Gjennom tiltak gjort mellom 2011 og 2013, reduserte hotellkjeden sin energibruk med 84 millioner kWh, sine CO2-utslippene med 34,2 tonn og sparte bedriften for over 6.500.000 euro. I et britisk avfallsprosjekt ble sju millioner tonn avfall resirkulert eller gjenbrukt fra 2005 til 2010, i stedet for å havne på avfallsdeponier. Dette reduserte CO2-utslippene med seks millioner tonn, og sparte inn nær ti millioner tonn nytt råmateriale og ytterligere ti millioner tonn vann. Det førte også til at næringslivet økte sin omsetning med 176 millioner pund, reduserte kostnadene med 156 millioner pund og skapte 8700 arbeidsplasser.

Ressurspanelet har FNs miljøprogram som sekretariat. Rapporten kan lastes ned her

Les mer om ressurspanelet

Til toppen