Bedre rettssikkerhet i Moldova med norsk hjelp

Norge har i 10 år støttet arbeidet for å styrke rettssikkerheten i Moldova.

- Norske juridiske eksperter har gitt viktige bidrag til å styrke rettssikkerheten i Moldova. NORLAM er et godt eksempel på hvordan internasjonalt samarbeid på justisfeltet kan bidra til å fremme demokrati og menneskerettigheter i Europa, sier statssekretær Anette C. Elseth i Justis- og beredskapsdepartementet. 

"The Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Moldova" (NORLAM) er et samarbeid mellom Norge og Moldova. Hensikten har vært å styrke institusjoner som garanterer rettssikkerhet for innbyggerne i landet.

Norge har bistått myndighetene i Moldova med ekspertise innen ulike deler av justisfeltet. Ved avslutningen hadde Norge en gruppe med 45 eksperter, blant annet dommere, politi- og påtaleadvokater, fengselsadministratorer og forsvarsadvokater.

NORLAM har i løpet av perioden gjennomført en rekke prosjekter, blant annet med å etablere en ressursgruppe for sårbare grupper i justissektoren, gjennomføring av dommeravhør med unge som er vitner til eller ofre for kriminalitet, og etablering av samfunnsstraff med norske standarder som alternativ til fengsling for ungdomsforbrytere. 

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt det faglige ansvaret for NORLAM, og finansieringen har kommet fra Utenriksdepartementet.

Avslutningskonferanse

Bilde fra NORLAM i dag, med lokalt ansatte og norske utsendinger.
Bilde fra NORLAM i dag, med lokalt ansatte og norske utsendinger. Fra venstre Sissil Pettersen, Dumitrita Boligan, Inga Burencova, Jørn-Lasse Refsnes, statssekretær Anette C. Elseth, Siri Fjørtoft, Nadia Burciu, Natalia Vilcu, Victor Drosu. Foto: NORLAM

I dag blir samarbeidet avsluttet med en jubileumskonferanse i Moldovas hovedstad Chisinau. Omtrent 200 personer deltar på arrangementet, og deltakerne er blant annet norske eksperter gjennom 10 år, lokale og nasjonale samarbeidspartnere.

Les mer om NORLAM her 

Til toppen