Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre samarbeid om Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken styrkes

Samarbeid om Den kulturelle skolesekken må bli bedre,  og det skal det bli med den omleggingen det nå er lagt opp til, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

Den kulturelle skolesekken(DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. 

- Den kulturelle skolesekken gir fantastiske muligheter i to sektorer. Kunstnere og kulturformidlere har med denne ordningen fått helt nye muligheter til å utvikle produksjoner for barn, til å formidle og samarbeide med lærere og elever. Elever opplever kunst og kultur av høy kvalitet i et omfang skolen tidligere bare kunne drømme om, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

DKS har fungerer ulikt rundt i landet, og at det er store forskjeller i kvalitet på det som tilbys. Derfor skal det satses mer på det som virker og gir gode resultater. 

Mer samarbeid

Engasjement og aktiv deltakelse er stikkord for godt samarbeid mellom lærere og kunstnere/kulturformidlere.

- Vi vet at elevene får mer ut av tilbudene når lærerne inkluderer Den kulturelle skolesekken i undervisningen, og elevene selv får være aktive. Da må vi gjøre mer av det, sier Jordahl.

- Vi vet også at det er gode krefter lokalt, gjerne i kulturskolene, som kan bidra til gode programmer og integrering av kunst- og kunstfaglige miljøer i nærmiljøet i skolens arbeid. Da må vi gjøre mer av det.

Skolen er en arena for kulturmøter, for å lære om ulike kulturer og for å øve seg innen ulike kunstuttrykk. For å få dette til må det samarbeides i skolen og med kunst- og kulturformidlere..  Dette er en ordning som begge sektorer på alle nivå må ha eierskap til og utvikle i samarbeid. Det gjelder også institusjoner i kultursektoren og utdanningsinstitusjoner som lærerutdanningene og høyere kunstutdanning. 

Støtte i læreplaner

Det er svært mange aktører som er engasjert i arbeid med Den kulturelle skolesekken. Dette skal fortsette, men med bedre forberedelser og samarbeid om hva det innebærer at Den kulturelle skolesekken skal støtte opp under det barna skal lære på skolen.

Tilbudet må være forankret i skolens læreplaner, og for å sikre at det skjer, legges det opp til et bredt samarbeid for å ta vare på skolens medeierskap i ordningen. 

Lokalt engasjement

- Vi vil samtidig oppfordre til lokalt engasjement. Suksessfaktorer for at elevene skal få utbytte av ordningen ligger i et sterkt engasjement blant lærere og skoleledere, sier Birgitte Jordahl.

Samarbeidet skal legge grunnlag for en vinn-vinn situasjon for elever og lærere og for kunstnere og kulturformidlere. På den måten kan den kulturelle skolesekken finne sitt rom i skolen, som gode bidrag i læringsarbeidet med fine kunst og kulturopplevelser. 

Gruppebilde av direktør i Rikskonsertene Turid Birkeland, kulturminister Thorhild Widvey, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl og direktør i Kulturrådet Anne Aasheim.
På pressekonferansen. Fra venstre: Direktør i Rikskonsertene Turid Birkeland, kulturminister Thorhild Widvey, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl og direktør i Kulturrådet Anne Aasheim. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

Pressemelding: Den kulturelle skolesekken styrkes

Fakta:

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sørge for at alle elever fra 6-19 år får møte profesjonell kunst og kultur i skolen.  Ordningen dekker hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.  Rikskonsertenes skolekonsertordning ble etablert før Den kulturelle skolesekken, og har stått for størstedelen av musikktilbudet i DKS. Den kulturelle skolesekken er en samarbeidsordning mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kulturrådet

Til toppen