Bedre samordning av skog- og jordbruk for å sikre matsikkerheten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FAO krever bedre samordning mellom skog- og jordbruk for å sikre bærekraftige landbrukssystemer og skogforvaltning. Denne uken deltok statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet på det 23. møtet i FAOs skogkomite.

FAO presenterte rapporten The State of the World's Forests på det 23. møtet i FAOs skogkomite. Hovedbudskapet i denne rapporten er at samhandling og integrasjon mellom jord- og skogbruk er nøkkelen til forbedret politikk for redusert avskoging, arealbruksendringer og matsikkerhet.

Skogen spiller en viktig rolle når det gjelder bærekraftig landbruksutvikling. The 2030 Agenda for Sustainable Development og Paris-avtalen for klimaendringer synliggjør at vi ikke lenger kan se matsikkerheten og naturressurser hver for seg. Gjennom begge avtalene ser man et behov for en helhetlig og integrert tilnærming til bærekraftig utvikling på tvers av alle landbrukssektorer og matsystemer.

Ikke nødvendig å kutte ned skog for å produsere mer mat

Skogen tjener mange viktige økologiske funksjoner som gagner landbruket og øker matproduksjonen. Direktøren for FAOs skogpolitikk fremhevet at intensivering i landbruket og tiltak som sosial beskyttelse er med på å sikre matsikkerheten. Det er ikke nødvendig å utvide jordbruksområder på bekostning av skogen.