Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre støtte til pårørende

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring et lovforslag om å styrke pårørendestøtten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. En ny lovbestemmelse skal samle og tydeliggjøre kommunenes ansvar overfor personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

–Pårørende er en viktig ressurs både for sine nærmeste og for helse- og omsorgstjenesten. Mange pårørende har krevende omsorgsoppgaver og utsettes for store belastninger. Det er derfor viktig å støtte dem slik at de lettere skal kunne mestre hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Lovforslaget tydeliggjør kommunens plikt til å tilby støtte til pårørende i form av blant annet avlastning, veiledning og omsorgsstønad. Kommunen skal vurdere de pårørendes behov, og utforme et helhetlig tilbud som både ivaretar den syke og den pårørende. På den måten styrkes rettsstillingen til de pårørende. Forslaget må sees i sammenheng med høringen fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i reglene om rett til pleiepenger.

– Regjeringen vil synliggjøre og støtte pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver. Det er også viktig for den som er syk at familien får støtte og hjelp. Vi vet at pårørende som føler at de strever alene har risiko for å bli syke selv, sier Høie.

Høringsfrist er 15. januar 2016  

Les lovforslaget om å styrke pårørendestøtten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Til toppen