Bedre vilkår for forsknings-instituttene i Horisont 2020

Forskningsinstitutter som får gjennomslag i Horisont 2020, skal få et fast påslag på 1/3 av EU-støtten i Norge. – Det gir instituttene mer forutsigbare vilkår, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I årets statsbudsjett er rammen for STIM-EU-ordningen styrket med 85 millioner kroner. Ordningen skal stimulere norske forskningsinstitutter til å delta i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning. Nå legger regjeringen om ordningen, slik at instituttene kan forutsi hvor mye de får i støtte her hjemme.

– På to år har vi femdoblet støtten til denne ordningen. Nå sikrer vi også forutsigbarhet ved at instituttene på forhånd vet hvor høyt påslag de vil få, når de inngår kontrakt i Horisont 2020. Dette er et vesentlig bidrag til å nå regjeringens mål om å styrke den norske deltakelsen i Horisont 2020, sier Røe Isaksen.

Det avsettes også ekstra midler til institutter som samarbeider med næringsliv og offentlig sektor, og til institutter som påtar seg koordinatoransvar.  

– En viktig del av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er at norske forskere deltar i forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU. Det er en forutsetning for at vi skal lykkes i vår satsing på kunnskap, sier Røe Isaksen.

Les mer om ordningen hos Forskningsrådet

Til toppen