Historisk arkiv

Bedre grafisk design i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr. 90/96
15.10.1996

Bedre grafisk design i staten

Den nye visuelle profilen for staten er et godt eksempel på olympisk etterbruk, fastslo kulturminister Åse Kleveland da hun og administrasjonsminister Nils Totland tirsdag presenterte det nye grafiske designprogrammet for departementene. OL demonstrerte hvor viktig design er for å skape en helhetlig profil, og det har hatt stor overføringsverdi for utviklingen av det statlige grafiske designprogrammet.

Statlig informasjon må være klar, presis og forutsigbar, understreket statsråd Totland. Han la vekt på at en samordnet grafisk profil for departementene vil bidra til at man lettere blir gjenkjent og forstått i den store informasjonsflommen.

Enklere og mer lesbart er målet, sa Kleveland og mente at designprogrammet også ville være mer økonomisk og gi større effektivitet enn dagens mangfold av løsninger.

Riksvåpenet står sentralt i det nye designprogrammet for departementene og for regjeringens dokumenter til Stortinget. Store deler av den offentlige forvaltning kan i dag benytte riksvåpenet i visse sammenhenger etter regler som forvaltes av Utenriksdepartementet.

Innføring av et helhetlig designprogram vil gi en stor grad av samordning og visuelt slektskap mellom dokumenter og publikasjoner. Det grafiske designprogrammet legger opp til et fellespreg, men ikke uniformitet, og gir rom for kreativ utforming. De enkelte departementer kan utgi publikasjonsserier med eget preg og formgi trykksaker med visuelle virkemidler rettet mot spesielle målgrupper.

Det nye designprogrammet som er utformet av Anisdahl, Sand & Partnere, vil bli tatt i bruk i 1997.

Lagt inn 16 oktober 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen