Bedrer atomsikkerheten i Europa

Alle mennesker søker trygghet. Men vi overser ofte alt arbeidet andre legger ned for å skape denne tryggheten. Vi tar for gitt at vi kan drikke vannet i springen og at luften er ren å puste i. Statens strålevern er en slik oversett helt. Les hva de har fått til i Romania.

Eksempler på resultater Foto: UD

Kjernekraft inngår som en viktig del av Europas energiproduksjon. Romania har i dag to slike atomreaktorer i drift, og har fått streng beskjed om å øke sikkerheten ved sine kraftverk etter at landet ble med i EU i 2007.

Gjennom EØS-midlene har Norge tilbudt seg å hjelpe Romania for å bringe sikkerheten ved atomkraftverkene opp på et høyere europeisk nivå.

– Formålet med prosjektet har vært å styrke kapasiteten og kompetansen hos rumenske atomsikkerhetsmyndigheter (CNCAN). Dette har sørget for bedre kontroll med radioaktivt materiale og redusert risikoen for ulykker. Prosjektet beskytter ikke bare mennesker og miljø i Romania, men i Europa som helhet, sier Ingar Amundsen i Statens Strålevern.

Samarbeidet har pågått i tre år. Prosjektet har bestått av opplæring, oppdatering av regelverk og rutiner, øvelser og utveksling av erfaringer med norske og internasjonale eksperter.

– Vi har forbedret styrings- og kontrollsystemene, og nå er vi enda bedre i stand til å beskytte mennesker og miljø fra skadelige effekter av kjernefysisk og radioaktivt materiale, sier Cantemir Ciurea-Ercau, prosjektansvarlig hos CNCAN.

Beredskap mot naturkatastrofer og ulykker ved kjernekraftverkene har hatt særlig fokus. Det er utviklet en rekke nasjonale forskrifter, retningslinjer og rutiner basert på anbefalinger fra Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA. Atomenergibyrået har hatt en sentral rolle i samarbeidet.

– Som del av prosjektet, har vi tilbudt en plattform for deling av erfaringer og eksempler. Sammen fokuserer vi på trygg bruk av atomkraft for å skape et trygt og sunt miljø for dagens og fremtidige generasjoner, sier Cornelia Spitzer i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Prosjektet avsluttes i april 2017.

Fakta om prosjektet

  • Formål: Styrke Romanias arbeid innenfor tilsyn, sikkerhetsanalyser, transport og håndtering av radioaktivt avfall
  • Prosjektansvarlig: The National Commission for Nuclear Activities Control, Romania
  • Partnere: Statens Strålevern og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)
  • Støtte: 3,58 millioner euro
  • Nettside: www.nuclever.com
  • Program: Prosjektet inngår i et kompetansebyggingsprogram i Romania som Norge finansierer med 6 millioner euro gjennom EØS-midlene
Til toppen