Historisk arkiv

Bedret tilgang til fersk sjømat for spisesteder langs kysten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kontakt: Avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann 22246477

- Jeg er glad for at det nå blir enklere for spisesteder å få tak i fersk fisk. Restauranter som har et reelt problem med tilgangen på fersk fisk, fordi de ligger langt unna fiskebutikker eller fiskemottak, vil fra nyttår få nye muligheter, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i forbindelse med at Mattilsynet i dag legger ut nye og forenklede retningslinjer for omsetning av fersk fisk.

- Jeg er glad for at det nå blir enklere for spisesteder å få tak i fersk fisk.  Restauranter som har et reelt problem med tilgangen på fersk fisk, fordi de ligger langt unna fiskebutikker eller fiskemottak, vil fra nyttår få nye muligheter, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i forbindelse med at Mattilsynet i dag legger  ut nye og forenklede retningslinjer for omsetning av fersk fisk.  

Forenklingen av regelverket er et tiltak i Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv. Et av målene i strategien er å bidra til mer bruk av sjømat, lokale råvarer og tilberedningsmåter på norske serveringssteder. For restauranter som ligger langt fra etablerte fiskemottak og fiskebutikker har regelverket inntil nå gjort det vanskelig å få tak i fersk sjømat. Restauranter kan, under visse forutsetninger, kjøpe fersk fisk direkte fra fisker.  

Der det ikke er mottaksvirksomhet innen rimelig avstand kan fisker levere inntil 100 kg fersk villfanget fisk direkte til restauranten. Restauranten må i dette tilfellet søke Fiskeridirektoratet om registrering som kjøper i førstehånd av råfisk, samt få godkjenning av omsetningsformen hos det lokale fiskesalgslaget.  

Mer om retningslinjen finnes på www.mattilsynet.no

 

Til toppen