Vis hele kalenderen

29.03.2016

  • Behandling av endringer i kommuneloven

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Sted: Stortinget

    Stortinget behandler forslag om endringer i kommuneloven.