Vis hele kalenderen

31.03.2016

  • Behandling av grunnlovsforslag

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Sted: Stortinget

    Stortinget behandler grunnlovsfesting av lokalt selvstyre.