Vis heile kalenderen

25.04.2017

  • Behandling av Meld. St. 11 (2016-2017) Jordbruksmeldingen

    Jon Georg Dale| regjeringen.no

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Jon Georg Daled deltar under Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016-2017), Innst. 251 S (2016-2017) - Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon.

Til toppen