Vis heile kalenderen

16.06.2017

  • Behandling av Prop. 115 S

    Jon Georg Dale| regjeringen.no

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltek under Stortinget si behandling av Prop. 115 S - Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

Til toppen