Vis hele kalenderen

03.04.2017

  • Behandling av Prop. 55 S (2016-2017)

    Jon Georg Dale| regjeringen.no

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltar under Stortingsbehandlingen av Prop. 55 S (2016-2017), Innst. 229 S (2016-2017) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen).

Til toppen