Vis hele kalenderen

13.06.2017

  • Behandling av Prop. 92L Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.

    Jon Georg Dale| regjeringen.no

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltek under Stortinget si behandling av Prop. 92L Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Til toppen