Vis hele kalenderen

02.06.2016

  • Behandling av Prop. 93 L (2015-2016) - Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

    Jon Georg Dale| regjeringen.no

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltar under Stortingets behandling av Prop. 93 L (2015-2016) - Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel).

Til toppen