Flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge

- Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. Jeg er derfor bekymret over de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen, sier utenriksminister Børge Brende.

- Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt. I dag er 65 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt, et rekordhøyt antall. Vi har et felles ansvar for å støtte opp om gjenbosetting. Bare gjennom internasjonal solidaritet og ansvarsdeling kan vi håndtere migrasjonsutfordringene verden står overfor i dag, og vil stå overfor i fremtiden, sier utenriksministeren.

Norge tar sin del av ansvaret. Innsatsen overfor flyktninger i Norge og overfor migranter og flyktninger ute i verden er et høyt prioritert arbeidsfelt for regjeringen.

- Vi tar imot 3120 kvoteflyktninger i år og 1500 relokaliserte asylsøkere fra Europa i 2016 og 2017. I forhold til folketall er Norge helt i verdenstoppen. Også USA må ta imot sin andel kvoteflyktninger. Det er sterkt beklagelig at president Trump nå midlertidig stanser USAs program for gjenbosetting. Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier Brende.

Norge bidrar med omfattende humanitær innsats mange steder i verden, ikke minst til flyktninger fra Syria og syrere fordrevet i eget land. Fra 2016 til 2020 vil Norge bidra med ti milliarder kroner i bistand til Syria og nabolandene. En stor andel av disse midlene vil komme flyktninger til gode. Norge finansierer skolegang, medisinsk behandling og vaksinering og vann-, sanitær- og hygienetiltak. Dette er helt nødvendig hjelp til mennesker på flukt. Behovene er fortsatt store og Norge arbeider for at alle givere skal oppfylle målene som ble satt på London-konferansen i 2016.

- Vi bidrar på bred front overfor flyktninger og migranter gjennom innsats for å bilegge væpnede konflikter, store humanitære bidrag globalt, økt bistand i særlig sårbare land, og bekjempelse av kriminelle nettverk som utnytter migranter. Bistand til områder hvor det er risiko for at mennesker tvinges på flukt er også et prioritert arbeidsfelt. Innsats for å forebygge krig og konflikt og støtte til stabilitet og utvikling i sårbare stater, er grunnleggende for å forhindre tvungen migrasjon. Sammen med andre land i Europa fokuserer vi også på å bekjempe organisert kriminalitet knyttet til migrasjon, sier utenriksminister Brende.

Til toppen