Behandlingen av grønne konsesjoner

Fiskeridirektoratet lyste i juni i år ut 45 nye laksekonsesjoner etter at Fiskeri- og kystdepartementet hadde fastsatt forskrift om tildeling. Søknadsfristen var 1. oktober 2013. Faggruppen som har ansvar for å vurdere søknadene har nå vurdert om søknadene oppfyller de formelle kravene.

Fiskeridirektoratet lyste i juni i år ut 45 nye laksekonsesjoner etter at Fiskeri- og kystdepartementet hadde fastsatt forskrift om tildeling. Søknadsfristen var  1. oktober 2013. Faggruppen som har ansvar for å vurdere søknadene har nå vurdert om søknadene oppfyller de formelle kravene.

118 av 255 søknader om nye laksekonsesjoner er avvist av Faggruppen på grunn av formelle feil.

- Det er et overraskende høyt antall avviste saker. Vi vil legge opp til en effektiv, rask og god klagebehandling. I tildelingsrunden i 2009 var det omtrent samme formelle krav til søknadene. Da ble en liten håndfull søknader avvist av et totalt antall på over 280. 

Prosessen videre nå er slik som i alle vanlige forvaltningssaker. Klager skal sendes til Faggruppen. De står fritt til å omgjøre sitt opprinnelige vedtak, dersom de mener det er grunn til det. Vedtak som ikke blir omgjort, sendes deretter Fiskeri- og kystdepartementet for ordinær klagesaksbehandling, sier departementsråd Arne Røksund i Fiskeri- og kystdepartementet.

Til toppen