Behov for opprydning i Den norske kirkes medlemsregister – kirkevalget 2015

Kulturministeren ber Kirkerådet om å treffe umiddelbare tiltak.

Ved utsendelse av valgkort til høstens valg til sokneråd og bispedømmeråd i Den norske kirke, viser det seg at flere personer som ikke er medlemmer er oppført i Den norske kirkes medlemsregister og dermed mottar valgkort. Det er også personer som er medlemmer og som av ulike grunner ikke får valgkortet i posten.

- Religion og deltakelse i et trossamfunn er et svært viktig personlig spørsmål. Jeg forstår at folk blir frustrert hvis de aktivt har forsøkt å melde seg ut av kirken uten at det er registrert, uttaler kirkeminister Thorhild Widvey.

Hun har i dag sendt brev til Kirkerådet og bedt om en forklaring.

- Kirkerådet har ansvar for å sørge for at medlemsregisteret er oppdatert. Jeg er bekymret for kvaliteten på de kirkelige manntall som skal foreligge til kirkevalget 2015, og har bedt Kirkerådet om umiddelbart å treffe nødvendige tiltak for å kvalitetssikre disse så langt det er mulig, sier kirkeministeren. Hun har i tillegg bedt om at det etter valget oversendes en utfyllende orientering om hva som er gjort for å bedre medlemsregisterets kvalitet siden det første kirkevalget i 2009.

Til toppen