Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beitedyr er en ressurs

Det er viktig å utnytte beiteressursene på best mulig måte. NIBIO kartlegger utmarka i Norge for å gi husdyreierne god oversikt over hvilke områder som burde satses på for å beholde beitekvaliteten. Så langt er 10 prosent av utmarka i Norge kartlagt.

– Denne kartleggingen er et viktig verktøy slik at vi kan forvalte beiteområdene på best mulig måte. Da unngår vi gjengroing på beiteområder som ellers kunne blitt brukt av husdyrene våre, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Sau og andre beitedyr er med på å bevare kvaliteten på beiteområder i utmarka i Norge. Det er mange steder der aktuelle beiteområder gror igjen fordi beitetrykket er for lavt. Derfor er det viktig med vegetasjonskartlegging som gir en oversikt over beiteområder og kvaliteten.

Høgfjellslam på beite i Nord-Gudbrandsalen.
Høgfjellslam på beite i Nord-Gudbrandsalen. Foto: Matmerk

– Et lam som beiter i et godt beiteområde kan ha en gjennomsnittlig tilvekst på 300-350 gram per dag. På dårligere beiter kan tilveksten være betydelig lavere. God utnyttelse av utmarksbeitet kan dermed ha direkte betydning for økonomien i drifta, sier senioringeniør Finn-Arne Haugen i NIBIO.

Med denne kartleggingen vil man få best mulig utnyttelse av beiteområdene og vegetasjonen, i tillegg til å finne ut hvilke områder det egner seg best for de forskjellige beitedyrene å holde til. NIBIO kartlegger hvert år rundt 500 km2 utmark i Norge. Feltarbeidet blir digitalisert til digitale kart.

Til toppen