Bekreftet funn av MRSA hos smågrisleverandør i Rogaland

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet bekrefter MRSA hos en smågrisleverandør på Haugalandet i Rogaland. Denne produsenten har blant annet levert griser til de to svinebesetningene på Haugalandet som fikk påvist MRSA tidligere denne uken.