Bekreftet funn av MRSA hos smågrisleverandør i Rogaland

Mattilsynet bekrefter MRSA hos en smågrisleverandør på Haugalandet i Rogaland. Denne produsenten har blant annet levert griser til de to svinebesetningene på Haugalandet som fikk påvist MRSA tidligere denne uken.

Til toppen