Norge bekymret for situasjonen i Colombia

– Vi er bekymret over det som skjer i Colombia og fordømmer den overdrevne bruken av vold. Våre tanker går til familie og venner av de som har mistet livet. Vi støtter oppfordringen fra FNs høykommissær for menneskerettigheter i Colombia. Alle parter må forholde seg rolige, slik at volden ikke eskalerer ytterligere, sier statssekretær Jens Frølich Holte.

Det som startet som fredelige demonstrasjoner mot en skattereform, har resultert i flere titalls døde og flere hundre skadde. 

– Informasjonen fra FNs høykommissær for menneskerettigheter om overdreven maktbruk fra sikkerhetsstyrkene, inkludert bruk av skarp ammunisjon, er urovekkende. Det er viktig at alle anklager om overdreven maktbruk blir grundig undersøkt. Høykommissæren har en viktig rolle å spille i dette. Vi har kontinuerlig kontakt med colombianske myndigheter gjennom vår ambassade i Bogotá, og det er naturlig at det som nå skjer i Colombia vil bli tatt opp i den dialogen, sier Holte.

Situasjonen kan sees på som en videreføring av demonstrasjonene som startet høsten 2019, hvor et sentralt krav fra demonstrantene var en opptrapping av implementering av fredsavtalen fra 2016 og en bedring av sikkerhetssituasjonen. I tillegg har mange fått det vanskeligere økonomisk under pandemien.

– President Duques initiativ til nasjonal dialog for å løse krisen er et første steg. Men dialogen må føre til konkrete resultater som stanser voldsbruken og gjør noe med de underliggende årsakene til uroen. Derfor er dagens møte mellom myndighetene og representanter for demonstrantene viktig, sier Holte.

Norge sitter i FNs sikkerhetsråd og som en oppfølging av fredsprosessen har vi i Sikkerhetsrådet tatt opp situasjonen for menneskerettighetsforsvarere i Colombia. Som tilrettelegger i fredsprosessen og som medlem av Sikkerhetsrådet vil vi fortsette vårt engasjement for bærekraftig fred i Colombia.