Belgia vil prioritere grønn økonomi

Belgia ønsker å prioritere klima, naturmangfold og spesielt grønn økonomi under sitt kommende formannskap i EU i høst. EU-delegasjonens miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

Miljøråd Denis van Eeckhout ved den belgiske EU-representasjonen presenterte de belgiske miljøprioriteringene under høstens formannskap i et møte i Eftas miljøarbeidsgruppe 13. april.  

I tillegg til de åpenbare prioriteringene på klima og naturmangfold fremhevet van Eeckhout grønn økonomi som en særlig belgisk satsning. Dette vil også bli temaet under det uformelle ministermøtet som det belgiske formannskapet skal arrangere i Gent i juli. Belgiernes vinkling på dette gjelder særlig bærekraftig produksjon og forbruk, samt miljøeffektivitet. De vil utforme politiske konklusjoner på dette i rådsmøtet i desember som et grunnlag for Kommisjonens videre arbeid på området. Det er imidlertid svært få nye, konkrete juridiske initiativer i løypen som belgierne kan knytte til dette. De vil derfor prioritere de pågående revisjonene av direktivene om elektrisk og elektronisk (EE)-avfall, stoffer i EE-avfall, batterier og industriutslipp. 

Les Denis van Eeckhouts presentasjon her  

Til toppen