Belønningsordningen: 260 millioner kroner til kollektivsatsing i Tromsø

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Styrking av kollektivtransporten i Tromsø gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle reisende. Folk trenger effektive transportløsninger som er gode alternativer til privatbil på hverdagsreisene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I avtalen mellom Samferdselsdepartementet, Tromsø fylkeskommune og Tromsø kommune, er utbetalingen av tilskudd på til sammen 260,55 millioner kroner fordelt slik i perioden 2015-2018:

2015: 71,55 millioner kroner
2016: 60 millioner kroner
2017: 64,5 millioner kroner
2018: 64,5 millioner kroner

- Vi satser offensivt på kollektive reisemidler. Bevilgningene til kollektivtransport ligger godt foran planene i Nasjonal transportplan, sier samferdselsministeren.

Styrker kollektivtransporten

I avtalen heter det at midlene skal bidra til å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene - blant annet gjennom tiltak som fremmer kollektivtransport, arealpolitiske virkemidler og tiltak for økt bruk av sykkel og gange.

Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år.

Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Avtalen

Mer om ordningen - tidligere avtaler