Benjaminprisen 2013 til Brandengen barneskole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte i dag ut Benjaminprisen 2013 til Brandengen barneskole i Drammen for konkret og langsiktig arbeid mot rasisme og diskriminering.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og elevrådsleder Tonje Malin Zineb Hjelle Rhrich.

Brandengen er en barneskole med om lag 450 elever fra 1. – 7. klasse, og skolens slagord er «mangfold og mestring i mulighetenes skole». 

–Ledelsen, lærerne, elevene og foreldrene ved Brandengen skole har bestemt seg for å bry seg. De jobber aktivt med holdninger, og har en plan for arbeidet mot rasisme og diskriminering. Brandengen barneskole er et eksempel til etterfølgelse, sa Røe Isaksen da han overrakte prisen til rektor Gro Tveten. 

Prisen er på 100 000 kroner til skolens videre arbeid mot rasisme og diskriminering, et et diplom og en miniatyr av statuen av Benjamin Hermansen slik den står på Holmlia i Oslo.

 

Juryens begrunnelse

- Det er utfordrende å undervise om rasisme og diskriminering blant de aller yngste elevene, men Brandengen har møtt denne utfordringen på en eksemplarisk måte, sier juryens leder og direktør ved HL-senteret, Guri Hjeltnes. - Vinnerskolens bevisste arbeid gjennomsyrer den daglige undervisningen, inkluderer både elever, lærere, ledelse og foreldre, og er synlig gjennom hele skoleåret. Arbeidet vitner om en forpliktelse til å kjempe mot rasisme og diskriminering og gjør Brandengen skole til årets verdige vinner av Benjaminprisen, heter det i juryens begrunnelse.

 

Hva er Benjaminprisen?

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept da han var 15 år gammel, 26. januar 2001, av erklærte nynazister. En vinnerskole skal arbeide grundig og langsiktig med temaene, skal involvere alle skolens aktører og være synlig både i skolen og i lokalmiljøet. 

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Direktør ved Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter, Guri Hjeltnes, har ledet juryens arbeid.

Til toppen