Erfaringsutveksling om rasisme og diskriminering

Statsminister Erna Solbergs innlegg på erfaringsutveksling om rasisme og diskriminering med tidligere vinnere av Benjaminprisen, 15. mars 2018.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Tusen takk for at dere er her i dag. På hver deres måte har dere erfaringer og innsikt knyttet til rasisme og diskriminering. Jeg setter stor pris på å ha dere her – hver enkelt.

Mye har skjedd siden Benjaminprisen ble delt ut for første gang. Dere har blitt anerkjent for deres viktige arbeid, men dere har kanskje også møtt utfordringer i etterkant. Derfor er jeg glad for at vi er samlet, og at regjeringen kan dra nytte av deres viktige erfaringer.

Arbeidet mot rasisme og diskriminering er noe av det viktigste vi gjør. Det er viktig for de som utsettes, for samfunnet, for at vi skal kunne leve godt sammen. Og det er viktig for demokratiet. Ingen skal føle at de ikke hører hjemme i det norske samfunnet.

Drapet på 15 år gamle Benjamin 26. januar 2001 var rasistisk motivert. Det var en forferdelig påminnelse til oss alle om at vi må jobbe kontinuerlig mot rasisme og diskriminering. Vi har ingen å miste.

Det har gått over 17 siden drapet på Benjamin og mye har skjedd, men vi er ikke i mål. For å kunne gjøre et godt arbeid mot rasisme og diskriminering framover er vi helt avhengige av kunnskap og erfaringer. Deres erfaringer.

Som foreldre har vi ansvar for hvordan vi snakker om andre rundt middagsbordet hjemme. Som voksen må vi lære bort hva empati og toleranse betyr.

Tidlig innsats i barnehage og skole er også helt avgjørende. Vi skal ikke undervurdere hvor viktig skolenes holdningsskapende arbeid er. Det gjør at elever trives, blir inkludert, sett og respektert.

Benjaminprisen er en viktig anerkjennelse til de skolene som tar dette arbeidet på alvor.

Å ikke ta arbeidet mot rasisme og diskriminering på alvor kan koste dyrt. Det har vi erfart. Gjennom innsatsen mot mobbing, den nasjonale strategien mot hatefulle ytringer, handlingsplan mot antisemittisme og handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, så har vi satt i gang mange viktige tiltak i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen er en viktig del av dette arbeidet. Det er en pris som anerkjenner det arbeidet skolene har gjort mot rasisme og diskriminering. Samtidig skal prisen bidra positivt i det langsiktige arbeidet skolene gjør. Derfor er jeg glad for at prispengene nå øker fra 100.000 til 250.000 fra neste år.

Benjamin-statuen på Holmlia står som et viktig minne etter Benjamin. På statuen står det «glem ikke».

Takk for at dere ikke glemmer. Takk for det viktige arbeidet dere har lagt ned og legger ned, og den viktige inspirasjonen dere er for andre skoler. Jeg ser frem til å høre mer om arbeidet deres i dag.

Til toppen