Presseinvitasjon:

Bent Høie deltar på første møte i FN Høynivåkommisjon i Lyon onsdag 23.mars

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Høynivåkommisjonen ledes av Frankrikes president François Hollande og Sør-Afrikas president Jacob Zuma, og skal være en politisk drivkraft for utdanning av flere helsearbeidere og økonomisk vekst. På onsdagens møte skal de ulike kommisærenes innspill til arbeidet diskuteres.

Sted: Congress Center of Lyon, Frankrike.
Adresse: Cité Internationale, Centre des Congres de Lyon, Gate G, 50 Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon

Tid: Onsdag 23.mars

Program:

Kl 12.00 – 13.00 Lunsj, François Hollande er vertskap

Kl 13.00 – 13.15 Offisielt foto

Kl 13.15 – 15.15 Møte i kommisjonen

Fram mot 2030 vil det være behov for 40 millioner flere helsearbeidere i verden. Norge alene vil ha behov for 100.000 helsearbeidere. Kommisjonen skal komme med anbefalinger som kan bidra til å øke investeringer i helsearbeiderstyrken. Tilgang på tilstrekkelig helsepersonell er avgjørende for å sikre gode helsetjenester. Anbefalingene skal primært være rettet mot å bedre situasjonen i lav- og mellominntektsland. Kommisjonens rapport skal lanseres på FNs generalforsamling i september.

Les mer om høynivåkommisjonen

Møtet er lukket for pressen, men statsråden vil være tilgjengelig for kommentarer til pressen i etterkant.