Ber fylkespolitikerne prioritere barn og unge

Mange videregående skoler har hatt ekstrautgifter under koronapandemien. Nå får fylkeskommunene til sammen 100 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler for utgifter til smittevern på videregående skoler. Hvordan disse pengene skal fordeles er nå klart. - Regjeringen vil at fylkeskommunene som er hardest rammet, også skal få mest hjelp, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre.

Da smitten økte i høst ble det klart at det var behov for å øke skjønnsmidlene til fylkeskommunene som blant annet har ansvaret for de videregående skolene.  

I fordelingen av de 100 millionene i skjønnsmidler er det tatt hensyn til hvilke fylker som har hatt høyest smitte. 

- Det er store forskjeller mellom fylkene på hvor hardt rammet de er av korona, og det er viktig at pengene havner der behovet er størst. Fylker som Viken og Oslo har hatt store smitteutbrudd og derfor får de også mer enn de andre, sier Melby. 

Fylkesvis fordeling av 100 millioner kroner til fylkeskommunene (skjønnsmidler) 

Fylke 

Fordeling (i mill. kroner) 

Viken 

 27,6  

Oslo 

 19,3  

Innlandet 

 6,3  

Vestfold og Telemark 

 5,9  

Agder 

 4,4  

Rogaland 

 6,8  

Vestland 

 13,0  

Møre og Romsdal 

 3,7  

Trøndelag 

 6,2  

Nordland 

 3,3  

Troms og Finnmark 

 3,7  

 

- Barn og unge skal prioriteres 

Regjeringen har stilt opp med flere økonomiske tiltak for å hjelpe kommunene og fylkeskommunene gjennom koronakrisen. Så langt har sektoren fått 18,6 milliarder kroner i ekstra overføringer i 2020.  

Statsråden har klare forventninger til hva de 100 millionene som fylkeskommunene nå får, skal brukes på.  

- Nå oppfordrer jeg fylkespolitikerne til å prioritere skolene. Å investere i de unge er noe av det viktigste og mest lønnsomme vi som samfunn kan gjøre. Vi har oppfordret til at det må settes inn vikarer der det trengs, men dessverre har vi sett at alt for mange har holdt igjen. De folkevalgte må sørge for at pengene vi bevilger kommer helt fram til skolene, sier Melby.  

 

Økte kostnader med rødt nivå 

Flere videregående skoler gikk, etter oppfordring fra regjeringen, fra gult til rødt nivå, i tråd med trafikklysmodellen som Folkehelseinstituttet har laget for smitteverntiltak i barnehager og skoler. Når en skole går fra gult til rødt nivå, fører dette til økte utgifter for fylkeskommunen, som er ansvarlig for videregående opplæring. 

- Smitteverntiltak som ekstra renhold og vikarer er selvsagt ikke gratis. Jeg har hele tiden sagt at vi skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for utgifter de har som følge av koronakrisen, sier Melby.