Ber kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere være oppmerksomme på barn og unge som kan bli ufrivillig etterlatt i utlandet

Regjeringen har sendt brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere og ber de være ekstra oppmerksomme på barn og unge som risikerer å bli ufrivillig etterlatt i utlandet i sommerferien.

– Alle i Norge skal leve frie liv. Ingen barn skal være redde for å bli sendt til utlandet mot sin vilje, eller bli ufrivillig etterlatt når ferien er over. Det er uakseptabelt. Derfor er det viktig at voksne som jobber med utsatte barn og unge utsatte vet hva de skal se etter og hvem de kan kontakte hvis de frykter noen står i fare for å bli utsatt for ufrivillig opphold utenfor Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

I brevet får alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere informasjon om rettigheter for utsatte og hvilke hjelpetjenester som finnes. Det inneholder lenker til veiledere som gir råd om hvordan man helt konkret kan gå frem om man er bekymret for at noen risikerer å bli ufrivillig etterlatt. I tillegg finner man kontaktinformasjon til de ulike hjelpetjenestene.

– Det er lærere, helsesøstre, ansatte i kommunene og politiet som møter disse unge hver dag. De er viktige for å trygge barn og unge i Norge. Derfor har jeg bedt kommunene, fylkeskommunene og statsforvalterne videreformidle brevet til alle som kan trenger påfyll av viktig kompetanse, sier hun.

Forebygging

Å forebygge negativ sosial kontroll, og at barn og unge blir ufrivillig etterlatt i utlandet, står høyt på regjeringens agenda. Det finnes en rekke hjelpetjenester og tiltak som skal forebygge dette.

– Vi må forebygge, hindre, og slå ned på negativ sosial kontroll, ikke minst når det gjelder barn og unge. Brevet er viktig i det forebyggende arbeidet mot denne uakseptable atferden. Det hviler samtidig et stort ansvar på personer som velger å etterlate barn og unge i et land de selv kan ha flyktet fra. I juni mottar vi en rapport fra lovutvalget om negativ sosial kontroll, og det vil følges opp med vurderinger av hvordan vi kan gjøre det vanskeligere å utsette folk for dette, sier Brenna.

I juni mottar regjeringen en rapport fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll. Rapporten vil bli en del av vurderingen om regelverket i saker som gjelder negativ sosial kontroll og æresrelatert vold gir et tilstrekkelig godt rettsvern, eller om det er behov for endringer.