Ber Konkurransetilsynet vurdere forslag om markedsbalansering

Regjeringen har i dag bedt Konkurransetilsynet om å vurdere Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Norturas felles forslag til markedsbalanseringsordning for egg- og kjøttsektoren.

Som et innspill til den kommende meldingen til Stortinget om jordbruksnæringen har Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura fremmet et felles forslag til ny markedsbalanseringsordning for kjøtt- og eggsektoren. Forslaget innebærer bl.a. at Nortura og KLF skal samarbeide om å foreslå tiltak av produksjonsregulerende karakter, samt komme med felles forslag til omsetningsavgiftens størrelse.

– Som også Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura peker på vil en større grad av bransjesamordnet markedsbalansering kreve stor bevissthet om de konkurransemessige aspektene. Jeg mener det er nødvendig at forslaget vurderes opp mot konkurranseloven, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Jeg har derfor bedt Konkurransetilsynet om å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av forslaget, sier Dale. 

Oppdraget til Konkurransetilsynet er sendt fra Nærings- og fiskeridepartementet, etter anmodning fra Landbruks- og matdepartementet. 

Til toppen