Ber om innspill på regler for ting koblet til nett

Hva er konsekvensene av at flere og flere gjenstander får nettilgang? Nå vil Europakommisjonen i en åpen høring ha dine synspunkter på hva slags retningslinjer det er behov for.

12. april lanserte Europakommisjonen en høring for å få synspunkter på hva slags retningslinjer det er behov for når ulike gjenstander som omgir oss i hverdagen blir koblet til internett. Gjenstandene kan være biler, strømtavler, husholdningsapparater og lignende. Disse kan få innmontert sensorer og radiobrikker som kan gjøre at de kan samle og videresende informasjon trådløst over internett uten at noen personer er involvert i dette.

Nye muligheter for fjernstyring
 John Stanley Engstrøm er forvaltningsråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel. Han forklarer at man ofte kaller dette fenomenet ”tingenes internett”. Denne nye utviklingen gir oss en rekke nye muligheter til å fjernstyre og overvåke tingene, gjerne gjennom bruk av en smarttelefon. For eksempel hvis professoren din er syk og må avlyse en morgenforelesning, kan studentenes vekkerklokke bli oppdatert for å gi en time til i sengen. Hvis en eldre person glemmer å ta viktige medisiner, kan familiemedlemmet få en sms.

Det er derimot også baksider ved alle de nye mulighetene.
- På samme tid som denne utviklingen av tingenes internett gir nye muligheter for bedre livskvalitet og nye arenaer for økonomisk vekst, vil den også gi nye utfordringer med hensyn til datasikkerhet, personvern og etikk, påpeker Engstrøm.

Ved at alt kobles opp til internett vil man kunne overvåkes. Alle skal ha rett til å kontrollere hvilken informasjon om dem som sendes ut, forklarer Engstrøm videre.

- Bør man for eksempel kunne forlange fra produsentene å ha en av- og på-bryter for å unngå at man hele tiden blir ufrivillig ”overvåket”, spør Engstrøm.

Rask utvikling krever nytt regelverk
I dag har en gjennomsnittsperson minst to ting som kan kobles til internett, og det ventes at antallet ting vi har som kobles til nettet vil bli syv i 2015. Om ti år vil 80 prosent av all data lagres på nettet, ifølge en rapport Europakommisjonen la frem i 2011.

- Med denne utviklingen er det naturlig at det må et nytt regelverk til. Dette er en problemstilling som EU har vært klar over i flere år og derfor det nå er en åpen høring. Man kan forvente seg at regelverket vil være på plass i løpet av 2013, sier Engstrøm.

Utviklingen skjer globalt og vil gjelde innbyggere i alle verdensdeler. Derfor tror Engstrøm det er i både EUs og Norges interesse å ha et regelverk på globalt nivå.

- Det er snakk om hvilke krav man stiller til produsentene som selger produkter over hele verden, og det vil derfor være hensiktsmessig med et sett felles regler. EU er også et såpass stort marked at jeg tror produsentene vil bøye seg etter EUs krav.

For å få innspill i prosessen inviterer Europakommisjonen til synspunkter på hva som trengs av styringsmekanismer og regler for tingenes internett. Europakommisjonen tar sikte på å utarbeide en anbefaling etter høringen. Høringen er åpen fram til 12. juli 2012 og finnes her. Les også pressemeldingen om saken fra Europakommisjonen. 

Til toppen