Ber om innspill til hjernehelsestrategien

Hjernesykdommer rammer 1 av 3 i befolkningen. Nå lager Helse- og omsorgsdepartementet en strategi for hjernehelse, og alle kan komme med innspill.

Send dine innspill på e-post til: HOD-Hjernehelsestrategi@hod.dep.no

– Hjernesykdommer rammer mange i befolkningen – både gamle og unge. Sykdommene favner bredt – fra psykiske lidelser til akutte hodeskader, demens og andre sykdommer i hjernen. Vi vil få på plass en strategi for hjernehelse, og da trenger vi innspill fra pasienter og fagfolk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Til toppen