Ber om innspill til Klima- og miljødepartementets arbeid mot marin forsøpling

Klima- og miljødepartementet skal legge fram stortingsmelding om henholdsvis oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og om avfallspolitikken og sirkulær økonomi, og ber om skriftlige innspill til arbeidet mot marin forsøpling innen 11. november.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterte til et meget godt besøkt innspillsmøte i Oslo 7. november. Ulike organisasjoner fikk presentert sine hovedpunkter om hva de mener stortingsmeldingene bør ta opp.

Statsråden ber også om skriftlige innspill til dette arbeidet. De kan sendes per e-post til Klima- og miljødepartementet postmottak  postmottak@kld.dep.no innen 11. november 2016.

Emnefeltet i e-posten bør merkes med "Innspill marin forsøpling".

Til toppen