Ber om mer informasjon om deponi for farlig avfall

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ber om utdypende og sammenlignbar informasjon fra fire kommuner som Miljødirektoratet mener kan være mulig egnete steder til å ta imot og behandle uorganisk farlig avfall. Han ønsker raskt svar.

De fire kommunene er Nesset, Kvinesdal, Porsgrunn og Sokndal. 

Statsråd Vidar Helgesen ber om at informasjonen sendes departementet innen 10. august 2016. 

Miljødirektoratet har understreket at deres anbefaling er basert på overordnede vurderinger. Mer detaljkunnskap om egnethet vil komme frem gjennom konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. 

"Jeg vil nå vurdere om, og på hvilken måte, staten bør involvere seg i videre planleggingsprosesser for å sikre tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall. For å kunne gjøre disse vurderingene raskt, er det nødvendig å få mer detaljert og spesifisert informasjon fra de fire kommunene om status for planlegging av mulig lokalitet i den enkelte kommune", skriver Vidar Helgesen i et brev til ordførerne i de fire aktuelle kommunene. 

Du kan lese hele brevet her (PDF)