Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beredskapen blir stadig bedre

I går ble grunnsteinen lagt ned for politietsberedskapssenter. En stor dag for norsk beredskap.

Om to år skal senteret etter planen stå klart, og blir et viktig bidrag til nordmenns trygghet i hverdagen. Da vil den skarpeste enden i politiet endelig kunne samles på ett sted. For å kunne reagere raskt og riktig på en alvorlig hendelse må de nasjonale beredskapsressursene i politiet være samlet og ha tilgang på helikoptre. Det gir politiet den nødvendige operative evnen den dagen det virkelig gjelder.

Nå øker vi kompetansen til norsk politi. I beredskapssenteret skal nasjonale og lokale beredskapsressurser trene sammen. Senteret skal huse beredskapstroppen, bombetjenesten, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste.

I løpet av de siste årene er beredskapstroppen blitt styrket med over 50 prosent. Vi får nå tre nye politihelikoptre. Sammen med opprettelsen av beredskapssenteret utgjør dette en historisk og etterlengtet satsing på nasjonal sikkerhet og beredskap.

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har vi økt bevilgningene med over 7 milliarder til ulike beredskapstiltak i justissektoren. I tillegg er det bevilget 1.8 milliarder til stillinger i politiet. Regjeringen har økt bemanningen i politiet med 2300 årsverk, hvorav 1300 er politiårsverk. Dette er en historisk satsing.

Det er også gjort en rekke andre tiltak for å styrke beredskapen innen politiet; en betydelig styrking av PST, ny bistandsinstruks og innføring av punktbevæpning.

Om noen dager er det høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om politiets og Forsvarets evne til å beskytte bygninger og sentrale funksjoner i samfunnet. Det ser jeg frem til. Med etableringen av beredskapssenteret vil en tredjedel av politiets skjermingsverdige objekter være sikret. Mye er gjort, men vi er ikke i mål. Beredskap er et kontinuerlig arbeid, men vi skulle gjerne ha kommet enda litt lengre.

Men når vi nå har lagt ned grunnsteinen for beredskapssenteret kan vi slå fast at denne regjeringen har styrket beredskapen i Norge.

Til toppen