Bergen og nabokommunene får 1, 3 millioner kroner til byutvikling

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bergen og de fire nabokommunene får midler til byutvikling – Vi styrker kommunenes arbeid med å skape byområder det er det er godt å bo og leve, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Både Bergen kommune og nabokommunene Askøy, Fjell, Os og Lindås får midler til prosjekter, i tråd med hva de har søkt om.

– Prosjektene er viktige i kommunenes arbeid med å følge opp regional areal- og transportplan og den nylig inngåtte byvekstavtalen for Bergen, sier Sanner. 

Regjeringen bevilger tilsammen over 15 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i de fire store byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2017.

– Vi styrker kommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier Sanner.

Tilskuddsmidlene er rettet mot de største byområdene med den sterkeste veksten. Det er vektlagt at prosjektene også bidrar til å utløse tiltak i kommunene rundt de største byene.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00