Berømmer Norge som en god samarbeidspartner for FNs mat- og landbruksorganisasjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud hadde i dag et møte med generaldirektøren i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), José Graziano da Silva. På møtet diskuterte de flere tema av felles interesse for FAO og Norge.

Trenger et globalt samarbeid for å bekjempe antibiotika resistens

FN og det multilaterale systemet er under press, dels på grunn av isolasjonisme og proteksjonisme, og dels fordi de globale utfordringene som systemet skal besvare, er sammensatte og mange. Hoksrud understreket at Norge er en støttespiller for FN og FAO, og at vi er spesielt opptatt av det viktige normsettende arbeidet FAO gjør innen matsikkerhet og landbruk. Hoksrud fremhevet spesielt betydningen av globalt samarbeid om antimikrobiell resistens, hvor FAO, sammen med Verdens helseorganisasjon WHO og Verdens dyrehelseorganisasjon OIE, spiller en sentral rolle. Fra norsk side er man ellers opptatt av FAOs arbeid innen skog, genetiske ressurser og klimaendringene. 

Hoksrud fremhevet spesielt betydningen av globalt samarbeid om antimikrobiell resistens, hvor FAO, sammen med Verdens helseorganisasjon WHO og Verdens dyrehelseorganisasjon OIE, spiller en sentral rolle.
Hoksrud fremhevet spesielt betydningen av globalt samarbeid om antimikrobiell resistens, hvor FAO, sammen med Verdens helseorganisasjon WHO og Verdens dyrehelseorganisasjon OIE, spiller en sentral rolle. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Antall underernærte og fedmeproblemer øker

Generaldirektør da Silva la stor vekt på betydningen av konflikt og krig som sentrale drivere bak den negative utviklingen for global matsikkerhet de siste årene. Antallet sultende og underernærte har økt etter å ha gått ned over flere år, samtidig som fedmeproblemene øker i alle deler av verden. I morgen skal da Silva delta i Nobels fredsforum, hvor klimakrisen er tema.

José Graziano da Silva has worked on food security, rural development, and agriculture issues for over 30 years, most notably as the architect of Brazil’s Zero Hunger (Fome Zero) programme and now as the Director-General of FAO.
José Graziano da Silva har jobbet med matsikkerhet, landsbygdutvikling og utfordringer i landbruket i over 30 år. Nå er han generaldirektør for FNs mat- og landbruksorganisasjon. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Berømmer Norges arbeid inn mot FNs mat- og landbruksorganisasjon

José Graziano da Silva sitt hovedbudskap var at klimautfordringene fører verden i feil retning og at matsikkerheten er truet på flere vis av klimaendringene. FAO har blant annet funnet at planteproduksjon i flere deler av verden er blitt mindre ernæringsrik som følge av klimaendringene. Generaldirektør da Silva takket og berømmet Norge som en god samarbeidspartner for organisasjonen, både som en stor finansiell donor og som bidragsyter i form av kapasitet og kompetanse innen statistikk og ulike fagområder.

Norway is among FAO’s top 20 resource partners and has been the third largest donor country of voluntary contributions to the organization in the last biennium (2013-2015), contributing to FAO’s work in a various range of areas, including emergencies development projects.
Norge er blant FAOs topp 20 ressurspartnere og er det tredje største donorlandet av frivillige bidrag til organisasjonen. Norge bidrar til FAOs arbeid på en rekke områder. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Allianse for mattsikkerhet og Nobels fredspris

Generaldirektør da Silva er invitert til Norge i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. For to år siden etablerte FAOs generaldirektør en allianse for matsikkerhet med noen av mottakerne av Nobels fredspris – The FAO-Nobel Peace Laureates Alliance for Food Security and Peace. Alliansen er en samling av tidligere mottakere av Nobels fredspris, med blant andre Juan Manuel Santos fra Colombia og Mohammad Yunus fra Bangladesh, som skal bidra til å sette matsikkerhet og fred på dagsorden sammen med FAO.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.