Kommunene forberedt på vaksinering i sommer

Vaksineringen skyter fart og kommunene ruster seg for å vaksinere gjennom sommeren.

Nå kommer det flere vaksiner til landet.

Det betyr at vaksineringen vil skyte fart i alle kommuner. 

Vi har bedt Helsedirektoratet, FHI og statsforvalterne undersøke hvilke utfordringer kommunene vil ha med sommerens vaksinering – og hvordan vi kan hjelpe dem.

Nå har vi fått svaret. Det er oppløftende!

Mange av kommunene har allerede tatt grep for å sikre at vaksineringen går sin gang i ferien.

Statsforvalterne melder at nesten alle kommunene er rustet for å vaksinere for fullt gjennom sommeren, og at de er klare for å øke kapasiteten når det kommer mange vaksiner i juli.

Noen tar frivillige i bruk.

Noen har planlagt å samarbeide med nabokommunene.

Noen hyrer inn studenter eller pensjonerte helsearbeidere.

Jeg vet at mange kommuner ble skuffet over omfordelingen og konsekvensene det får.

Nettopp derfor jeg veldig imponert over hvor fort de har snudd seg rundt for å få vaksinert innbyggere sine i sommer.

Så tusen takk til alle dere ute i kommunene!

Det er også noen andre som fortjener takk.

Fagfolkene i FHI og Helsedirektoratet samt statsforvalterne har jobbet mange og lange dager for at vaksineringen skal gå sin gang.

De er ikke like synlige som sykepleieren som setter sprøyten i overarmen, men de gjør en like viktig jobb for at vaksinene skal finne veien ut til hele befolkningen.  

Helsedirektoratet, FHI og statsforvalterne kommer til å følge tett med på vaksineringen i kommunene gjennom sommeren, slik at kommuner som får utfordringer kan få råd og hjelp.

Vi har spurt statsforvalterne om kommunene som får ekstra doser, vil kunne hjelpe andre kommuner med vaksineringen når de er ferdig med sine egne innbyggere.

Statsforvalterne tror det kan være mulig.  Det er jeg takknemlig for.

Det er mange som nå gjør en stor jobb for at så mange som mulig skal bli vaksinert så fort som mulig.

Vi som skal vaksineres, har bare en jobb å gjøre:

Å stille opp på timen vi får tildelt av kommunen eller bestiller selv.

Jeg vil også understreke at hvis man ikke tar andre dose, vil man ikke lenger regnes som beskyttet etter 15 uker.

 

Norge har gjennom pandemien hatt noen av de strengeste innreiserestriksjonene i Europa. Det har gitt resultater.

Men det strenge regimet har blitt opplevd som urimelig av mange.

Jeg forstår godt at personer som er vaksinert i Norge eller har hatt covid-19, har stilt spørsmål ved hvorfor de har måttet sitte på karantenehotell.

Dette har vært nødvendig fordi vi ikke har hatt noe sikkert system på grensen for å sjekke at han eller hun som hevder å være vaksinert, faktisk er det.

De aller fleste vil ikke jukse. Men hvis en ordning som gjør det mulig å jukse, omfatter mange mennesker over lang tid, vil noen dessverre benytte seg av muligheten. Det kan føre til økt smitte og import av virusmutasjoner.

Gitt at Stortingets behandling av lovhjemmelen for koronasertifikatet går som planlagt, vil vi ha på plass et verifiserbart koronasertifikat med QR-koder 11. juni.

Fram til da innfører vi en midlertidig løsning som innebærer at personer som er vaksinert i Norge eller har hatt covid-19 de siste seks månedene slipper karantenehotell hvis de kan dokumentere det digitalt på helsenorge.no når de ankommer landet. De kan da ta karantenetiden hjemme.

Personer som trenger hjelp til å finne fram denne dokumentasjonen – vil kunne få det av personell på grensen. Det vil på de mest trafikkerte grenseovergangene bli opprettet egne hjelpefunksjoner for dette formålet.

Dette er ingen vanntett ordning.

Vi velger likevel å åpne for dette for at personer som er beskyttet skal slippe opphold på karantenehotell og kunne ta karantenen hjemme i stedet.

Vi mener dette nå er akseptabelt fordi det dreier seg om en begrenset periode.

Det er politiet som får i oppgave å sjekke den digitale informasjonen på helsenorge.

Jeg ber folk være tålmodige, og forberedt på at det kan komme til å ta litt mer tid enn vanlig å komme inn i landet.

Den midlertidige ordningen trer i kraft i morgen klokka 12.00 på dagen og varer fram til koronasertifikatet med QR-koder er på plass.

De som er på karantenehotell og kan dokumentere digitalt at de er vaksinert, vil dermed kunne forlate karantenehotellet og ta resten av karantenen hjemme fra i morgen klokken 12.00.

Justisdepartementet jobber med å få på plass praktiske løsninger for dette, og vil komme tilbake til det så raskt som mulig.

Vi ser nå at flere reiser og trolig vil det bli flere etter disse endringene.

Da er det viktig å understreke de rådene vi har om å fortsatt unngå unødvendige reiser fortsatt gjelder og hvis du likevel velger å reise må du være forberedt på lange køer på grensen. Vi har fortsatt grensekontroll og testing, og politiet har ikke ubegrenset kapasitet.

 

Mange er spent på hvordan koronasertifikatet blir.

Når skal vi få det, og hva kan vi bruke det til?

Vi – det vil si Helsedirektoratet, FHI, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse – jobber nå på spreng for å lage et koronasertifikat med to ulike visninger.

Sertifikatet har en enkel visning som i hovedsak viser om man har grønn status, uavhengig av årsak.

Den andre visningen inneholder mer informasjon. Her er det mulig å se om personen er vaksinert, testet eller har gjennomgått covid-19.

Den første visningen vil være tilstrekkelig i de fleste tilfellene sertifikatet der skal brukes innenlands. Visningen som inneholder mer informasjon må for eksempel brukes ved grensepasseringer på reise.

Regjeringen har hatt et lovforslag om koronasertifikat på høring.

Stortinget skal behandle forslaget, og deretter kan det tidligst tre i kraft til innenlands bruk 11. juni – altså neste fredag. Hvis du går inn på helsenorge nå, vil du se en foreløpig versjon som viser testresultat og om du har fått vaksine.

Koronasertifikatet skal ikke brukes til å sette begrensninger.

Det skal brukes til å gi lettelser. Man vil for eksempel kunne bruke det til å delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat.

Den felles europeiske løsningen vil være klar i starten av juli, men personer med et norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løsning ved innreise på grensen allerede fra i morgen kl. 12.00.

Den verifiserbare løsningen med QR-kode kan trolig brukes fra 11. juni.

Det er personvern som er årsaken til at vi deler i koronasertifikatet i to.

På den måten sikrer vi at brukerne ikke trenger å gi fra seg mer informasjon enn nødvendig.

Ved innenlands bruk vil det sjelden være behov for å gi fra seg mer informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig.

EU og Norge krever mer informasjon for kryssing av grenser.

Da er det behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken.

Når sertifikatet er endelig vil det se litt annerledes ut fordi det må være i henhold til EUs krav.

De som skal reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i landet de skal til. Disse reglene vil variere fra land til land.

I perioden mellom 11. juni og fram til det utvidede sertifikatet er klart rundt starten av juli, vil beskyttede personer som bor i Norge og kommer hjem fra utlandet, kunne bruke den eksisterende nasjonale løsningen på grensen. Da viser man et utvidet bilde som bekrefter vaksinasjon.

Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no, og kan lastes ned på mobil eller skrives ut.

Selv om vi får et koronasertifikat som kan brukes på grensen og gjør det litt enklere for beskyttede å komme tilbake til Norge, fraråder vi fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Dette reiserådet gjelder til 1. juli og vil bli vurdert på nytt innen da.

Hvis du vil ha en mest mulig forutsigbar sommer, anbefaler vi fortsatt norgesferie.

Viruset er – som vi alle vet – uforutsigbart.

Det vil være usikkerhet forbundet med utenlandsreiser i sommer.

Dersom man skulle få problemer, for eksempel bli smittet av covid-19 i utlandet, har den norske utenrikstjenesten begrenset mulighet til å bistå og det vil kunne være vanskelig å returnere til Norge før man blir friskmeldt. Hvis man drar til utlandet, må man også være forberedt på at det kan komme endringer i innreisereglene.