Beskyttelse før videre gjenåpning

I dag har jeg fått vaksinedose nummer tos i hjemkommunen min.
Den ble framskyndet med en måned.
Mange har opplevd det samme som meg den siste tiden.
Vaksineringen skyter fart i kommunene.

Og nå kommer det enda flere vaksinedoser.

I dag fikk vi på plass en avtale som innebærer at vi får kjøpe mer enn en million ekstra doser fra Polen.

Det betyr at vaksineringen vil gå enda fortere.
Derfor fremskynder vi nå den endelige beslutningen om vi skal vaksinere 16- og 17-åringene.
Avgjørelsen vil bli tatt i løpet av denne måneden, ikke den neste som opprinnelig planlagt. Vi kommer til å ta den på grunnlag av den siste og mest oppdaterte kunnskapen som finnes om vaksinering av denne aldersgruppen.
Vi har bedt kommunene forberede seg på at dette er neste gruppe ut.
Hvis vi går inn for å tilby dem vaksine, vil de ekstra dosene vi kjøper fra Polen gjøre det mulig for kommunene som har kommet lengst, å sette i gang med vaksinering av sekstenåringer og syttenåringer om få uker. 

FHI vurderer også om vi skal tilby vaksiner ned til tolv års alder.
Fremdriften i vaksineringen gjør at vi har tid til å gjøre en grundig vurdering av dette, basert på mest mulig oppdatert kunnskap.
Hvis vi anbefaler at denne gruppen også bør få tilbud om vaksine, er det viktig at beslutningen blir tatt på en slik måte at det gir tillit og trygghet for barna og deres foreldre.

Som vi har lært dette året, er ikke det viktigste å sette fort i gang, men at flest mulig blir med over målstreken.

Vi ønsker å gi alle i den voksne befolkningen mulighet til å beskytte seg gjennom vaksinering før vi åpner ytterligere opp.

I løpet av denne uken har de aller fleste over 18 år fått tilbud om vaksine. Det betyr at de er godt beskyttet mot sykdom og død etter tre uker.

Når alle over 18 år har fått muligheten til å bli beskyttet, går vi videre til trinn fire i gjenåpningen av det norske samfunnet.

En dose vaksine beskytter godt mot sykdom, men den gir ikke like god beskyttelse mot å bli smittet eller smitte andre.
Derfor er det ekstra viktig at de som bare har fått en dose fortsatt er nøye med å holde smittevernrådene.

Vi må alle gjøre vårt nå for å hindre at mange blir smittet på veldig kort tid.

  • Vi må fortsatt holde avstand til hverandre i det offentlige rom.
  • Vi må fortsatt å holde oss hjemme når vi er syke.
  • Vi må fortsatt holde hendene rene.

Regjeringen venter altså med videre gjenåpning – med to unntak.

Fra søndag 15. august får personer med opptak til en ph.d-utdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon mulighet til å reise inn i landet igjen.
De må følge samme test- og karantenekrav som andre personer som kommer fra tredjeland.

Så har vi en god nyhet til studentene.
Vi gir dem nå unntak fra avstandskravet under undervisning. Dette unntaket skulle egentlig komme i trinn 4, men Helsedirektoratet og FHI råder oss til å gjøre det nå. Vi velger å følge dette rådet.
Det betyr at studentene endelig kan møtes ansikt til ansikt i klasserom og sitte skulder ved skulder i forelesningssaler etter halvannet år med restriksjoner.

Vi forventer at smitten øker når dette skjer.  
Derfor må vi holde igjen på andre områder, slik at smittespredningen ikke blir for høy og smittesporingen for krevende i ukene som kommer.

Vi ser – og vi kommer fortsatt til å se – utbrudd i kommunene.
Bergen er en av flere kommuner som nå jobber hardt for å få kontroll over utbrudd.
Det viser at vi ikke må senke skuldrene helt ennå.
FHI – som følger situasjonen i kommunene tett – slår fast at kommunene vanligvis får kontroll over nye utbrudd i løpet av et par uker.

Vi overvåker situasjonen nøye fram mot trinn fire i gjenåpningen.
Gjennom sommeren har vi åpnet opp på flere områder som opprinnelig hørte hjemme på trinn fire i gjenåpningsplanen.
Så vi har åpnet opp der vi har kunnet – og holdt igjen der vi måtte.      
Det vil vi fortsette med.

Vi vil varsle allerede nå at vi fra trinn 4 vil åpne opp for innreise for besteforeldre, kjærester og andre tilsvarende nære fra tredjeland.
De vil fortsatt ha strenge test- og karantenekrav når de ankommer Norge, men får nå endelig mulighet til å møte sine kjære når vi kommer til trinn fire. Dette vet jeg at mange har lengtet etter lenge.

Det er veldig viktig at vi tar begge vaksinedosene.
Den første gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.
Når vi har tatt den andre har vi også god beskyttelse mot smitte.
Vi er altså fullvaksinerte og godt beskyttet mot både sykdom og smitte en uke etter andre dose.

Takket være de ekstra dosene fra Polen, vil størstedelen av den voksne befolkningen få tilbud om dose to i løpet av fire ukers tid.
Befolkningen vil dermed være fullvaksinert 2-3 uker raskere enn tidligere antatt. Det er en stor fordel i møte med økende smitte denne høsten.

Da kan vi etter alt å dømme vende tilbake til en normal hverdag og fjerne de innenlandske restriksjonene vi har levd med i lang tid.

Vaksinene vil hjelpe oss med å holde pandemien under kontroll.
De gir god beskyttelse – men ikke 100 prosent beskyttelse.

Vi må leve videre med dette viruset, slik vi lever med andre smittsomme sykdommer. Det lar seg ikke gjøre å fjerne risikoen helt og holdent, slik vi heller ikke kan med andre sykdommer.
Det betyr dessverre at noen vil bli alvorlig syke og at noen vil dø av covid-19 etter at vi er ferdig med vaksineringen og samfunnet er åpnet opp igjen.

Vi kommer ikke til å beholde restriksjoner innenlands for å redusere denne risikoen.

God helse handler om mer enn beskyttelse mot sykdom.
Det handler også om frihet til å leve det livet som man selv ønsker.

Smittetallene går opp, og vi ser starten på en fjerde bølge.
Det kan skape bekymring hos mange.
Vi har jo vent oss til at smittebølger fører til sykdom, dødsfall og innstramminger.
Hvis vi hadde sett lignende smittetall for et halvt år siden, hadde vi for lengst innkalt til pressekonferanse og varslet tøffe grep.
Men en fjerde bølge vil ikke være like farlig som bølgene vi har opplevd tidligere.
De aller fleste som blir smittet nå, opplever få eller ingen symptomer.
Antall sykehusinnleggelser har økt litt, men er fortsatt på et lavt nivå.
En ny dansk rapport viser den samme utviklingen der.
Selv om smitten har vært høy – holder antallet sykehusinnleggelser seg på et lavt nivå også i Danmark.
Smittetallene i seg selv betyr mindre så lenge sykdomsbyrden er lav og det er utsikter til at den fortsatt holder seg på et lavt nivå.

Både FHI og Helsedirektoratet mener at risikoen for en overbelastning på sykehusene vil være liten etter at størstedelen av den voksne befolkningen er vaksinert med minst en dose.

I kommuner med utbrudd kan det fortsatt være nødvendig med tiltak. Kommunene må hele veien passe på at de både har kapasitet til å drive smittesporing og gi helsehjelp til innbyggerne sine.

I regjeringens strategi for håndtering av pandemien kaller vi tiden etter gjenåpningen "En normal hverdag med økt beredskap".

Norge er blant landene i verden med best vaksinedekning.
I mange andre land er langt færre vaksinert, enten fordi de ikke har tilgang på vaksiner eller fordi de ikke ønsker å ta dem.
Derfor er ikke pandemien over ennå.

Det kan oppstå virusmutasjoner som fører til mer alvorlig sykdom og mutasjoner som vaksinene vi bruker nå har dårlig effekt på.

Derfor vil vi ha en normal hverdag – men med økt beredskap.
Vi vil overvåke situasjonen både nasjonalt og internasjonalt.
Statlige myndigheter, kommunene og sykehusene må ha beredskap for å kunne iverksette tiltak på kort varsel hvis det blir nødvendig.

Regjeringen har over lang tid bygget opp beredskapen gjennom vaksineleveranser og vaksineutvikling. Vi har inngått avtaler om vaksineleveranser de kommende årene som inneholder krav om justeringer av vaksinene slik at de skal være effektive mot nye virusvarianter.

Folk flest kan bidra til beredskapen ved å beholde noen av de gode vanene fra det siste halvannet året.

  • Ved å fortsatt vaske hendene godt og grundig
  • Ved å fortsatt holde seg hjemme ved sykdom og teste seg ved symptomer.
  • Ved å fortsatt være forberedt på at ting kan endre seg raskt – både innenlands og utenlands.

Jeg vil også oppfordre alle til å laste ned appen Smittestopp og hjelpe kommunen sin med å spore smitte og stoppe utbrudd i tiden som kommer.

Og det aller viktigste hver og en av oss kan gjøre, er dette:
Takke ja til vaksinen. Både den første og den andre dosen.  
Det gjør ingenting om man har takket nei tidligere.
Man kan takke ja nå!