Ønsker beskyttelsesstyrke i Sør-Sudan velkommen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen i Sør-Sudan har vist at den ikke klarer å beskytte sivilbefolkningen. Det har FNs sikkerhetsråd tatt innover seg. Jeg ønsker beslutningen om å opprette en beskyttelsesstyrke i Juba velkommen, sier utenriksminister Børge Brende.

8. juli brøt det på nytt ut kamper i Sør-Sudans hovedstad. Over 40.000 mennesker er drevet på flukt og flere tusen krysser daglig grensene til nabolandene på jakt etter trygghet. Det er rapportert om omfattede menneskerettighetsovergrep og grov seksuell vold i etterkant av kampene.

Fredag vedtok FNs sikkerhetsråd å opprette en beskyttelsesstyrke med et klart mandat om å beskytte sivile i Juba. Styrken vil bestå av opptil 4000 soldater fra land i regionen og kommer i tillegg til de 12.000 som allerede er i landet som del av den fredsbevarende operasjonen (Unmiss).

- Det var helt nødvendig at FNs sikkerhetsråd vedtok et forsterket mandat for beskyttelse av sivilbefolkningen. Det er nå viktig at FN-styrken respekteres av alle parter, sier Brende.

Den regionale samarbeidsorganisasjonen Igad ba om en slik styrke umiddelbart etter at kampene brøt ut. Den afrikanske union har siden gjentatt forespørselen og bedt FN gjøre de nødvendige endringene.

- Sør-Sudans naboland har gitt klart uttrykk for hva som trengs. Regionens engasjement er avgjørende. Det er bra at Sikkerhetsrådet har samlet seg om et vedtak og støtter dette. Og det blir viktig at nabolandene nå følger opp og sender tropper, sier Brende.

Det er nå avgjørende at regjeringen i Sør-Sudan samarbeider konstruktivt med FN for opprettelse av beskyttelsestyrken.

- Sør-Sudans ledere har nå muligheten til å vise at de setter sivilbefolkningen fremst og til å vise vilje for fred.

Norge mener at Sikkerhetsrådet i tillegg må vedta målrettede sanksjoner og våpenembargo slik FNs generalsekretær har bedt om, sier utenriksminister Børge Brende