Statssekretær Marianne Hagens besøk til Bangladesh og Myanmar

Mer enn 688.000 personer, de fleste fra den muslimske minoriteten rohingya, har ifølge FN flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter 25. august 2017. Statssekretær Hagen besøkte Bangladesh og Myanmar 13.-16. mars. Formålet var å få bedre innblikk i situasjonen for flyktningene.

- Situasjonen for flyktningene i Bangladesh og sivilbefolkningen i Rakhine er fortsatt svært vanskelig. Det jeg har sett i Cox's Bazar har gjort et sterkt inntrykk, sier statssekretær Marianne Hagen.

Statssekretær Hagen hadde politiske samtaler i både Dhaka og Nay Pyi Taw. Rohingya-krisen, flyktningenes situasjon, tilrettelegging for trygg og frivillig retur og tilgang for humanitære organisasjoner i Rakhine var sentrale temaer for samtalene.

- Budskapet til myanmarske myndigheter er tydelig: Volden må stoppe, humanitære aktører må få komme til, og flyktningene må få mulighet til en trygg og verdig retur om de ønsker det. Diskrimineringen og overgrepene mot rohingyaene må opphøre, sier Marianne Hagen.

Størstedelen av flyktningene er kvinner og barn. Mange er traumatiserte. Over 900.000 mennesker, de fleste rohingyaer befinner seg på en liten landstripe, Cox's Bazar, i Bangladesh. Presset på landområdet og ressursene er store. Dette får også betydelige konsekvenser for lokalbefolkningen. Det er fortsatt store behov for husly, helse, vann og tilgang til sanitæranlegg. Samtidig er det betydelige behov for beskyttelse, ikke minst tiltak mot seksualisert vold, overgrep og menneskehandel.

Norges bidrag inkluderer en andel (24 millioner kroner) til FNs nødhjelpsfond (CERF). 105 millioner kroner er gått til nødhjelpstiltak for flyktningene i Bangladesh. 29 millioner kroner er gitt til humanitære tiltak i Rakhine, der tilgangen er svært begrenset. Støtten har blant annet bidratt til etablering av et feltsykehus i Cox's Bazar via Norges Røde Kors. I tillegg støtter Norge Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og FNs arbeid.

Til toppen